Advocaat van Onvermogen

Particulieren, en in enkele gevallen ook ondernemingen, kunnen soms aanspraak maken op toevoeging van rechtsbijstand door de overheid.  In dat geval gelden geheel andere, wettelijk vastgestelde, normen. Of men in aanmerking komt voor een toevoeging hangt met name af van uw inkomen en vermogen. De overheid is bereid een deel van de kosten van de advocaat te betalen wanneer mensen die kosten zelf niet helemaal kunnen dragen. Indien u ervoor in aanmerking komt, krijgt u wellicht  gefinancierde rechtshulp nadat door uw advocaat namens u een zogenaamde “toevoeging” is aangevraagd. U hebt dan uiteindelijk een advocaat van onvermogen, ofwel een pro deo advocaat.

U betaalt behalve over het algemeen zelf een eigen bijdrage welke wordt vastgesteld door de Raad voor Rechtsbijstand. Voor procedures betaalt u slechts een deel van het door de rechterlijke instantie vast te stellen griffierecht (nu vastrecht geheten). Daarnaast moet u soms nog leges voor uittreksels van de burgerlijke stand en soortgelijke ( meestal kleine) kosten betalen aan uw advocaat van onvermogen, de pro deo advocaat.

Van belang is om te beginnen uw belastbaar inkomen twee jaar voor het jaar van de aanvraag.  Helaas duurt het aanvragen van een toevoeging nogal wat tijd. Met name indien uw aanvraag eerst wordt afgewezen omdat uw situatie twee jaar geleden beter was dan nu,kan veel tijd vergen. U moet dan binnen zes weken bezwaar indienen en om peiljaarverlegging vragen. U krijgt dan nogal wat papierwerk in te vullen. De verwerking daarvan door de Raad voor Rechtsbijstand duurt thans enkele maanden. Vraag naar de voortgang van uw aanvraag bij uw advocaat van onvermogen, de pro deo advocaat.

Vind hier uw advocaat van onvermogen

Advocaat van Onvermogen Amersfoort